Events on the Platform of Pure Leverage

Events and Tools:

tools

A lot of places have different events on the platform  of Pure Leverage.  For reminders Pure Leverage is tools: 

– An Authority Blog
– An Autoresponder
– Customizable Website
– Fully Hosted Webinar Software
– Video Hosting & Recording Software
– Video Email
– Lead Capture System
– The Best Coaching.

This tools  encompasses everything
you need to get started promoting your business.

This same blog platform is set up to also
market for you to your website visitors,
allowing them to learn more about our
program through high converting ads that
will be housed on your blog.

 Events and The Affiliate Program. 

There are more methods for building
a business than ever before but the
real power behind any successful
business is how you impact other.

If you are looking for more prosperity, more
abundance, more money, more success
then I highly suggest you spend time seeding
into others.

It will bring you more then just financial success,
it will bring you LIFE success.
In the Pure Leverage happens a lot.
Pure Leverage has some AMAZING news..
The Facebook „Instant Income System
is now going into public Prelaunch!

For any member that joins as a product of
your referral, you will get paid very well.
Pure Leverage  payout 100% of what each member pays,
which can easily add up to a very lucrative
income for you.

Comments signed a false email  and that advertise websites will be  removed!

 Read the Privacy Policy 

 

Affiliate Program

Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program

PaidVerts

Opublikowano Marketing, serwis społecznościowy | Otagowano , , , , , , , , , , , | 23 komentarze

The Awesome Leverage

The Great Opportunity

Pure Leverage provides the BEST mentoring and coaching in the industry which is the internet marketing. Pure Leverage also has the BEST products!! So why is that important and do they really want to know what makes a great opportunity? banner-blog-iis1 A

A great opportunity is..

 • a company that has over 300 000 real customers  that use and need real products
 • a leadership team that won’t B.S. you about 1 click riches!
 • a company that puts value, honesty and integrity first!
 • a company that provides FREE Mentoring and Coaching to all the members!”

„Pure Leverage has real products. They can prove it to you by showing you our alexa.com ranks. Alexa.com is a third party ranking service owned by Amazon.com.
Alexa.com ranks sites by popularity and use of that site.. Now lets look at Pure Leverage’s  Alexa ranks.
Product 1. GoGVO.com our hosting company. Global rank 1615
Product 2. Meetcheap.com Our conference software: Global Rank 2038 Now your website and your conference software are just two of the main softwares included with your Pureleverage tool suite.” – Joel Therien (Founder and CEO GVO | Pureleverage.com).

The MLM model

So what is the success formula for a good MLM model?
1. You need to have a good marketing funnel to attract new distributors
2. You need to have a solid product that customers need with exceptional value in the in the marketplace!
3. You need to have 10 real customers for every distributor!Get it! For any company to survive in the MLM space you NEED customers! That is why Pure Leverage is AWESOME.

The Tools

From a product standpoint where else can you get ALL THESE TOOLS ..

 • Your very own website
 • A professional auto responder service
 • A „done for you” lead capture system
 • Video e-mail and streaming to generate know,  like and trust!
 • live audio and video conference room for hundreds to join in on
 • The best coaching in the industry
 • The Facebook Instant Income System to drive massive profits to your pocket!

The Cost

You get all these tools at literally a FRACTION of the cost of the competition!
All these tools are only $24.95 per month!!”
In others, you will receive an auto responder for $130.00 a month
and a webinar room for $79.00 a month!! You get soooo much more with us for $24.95

So here is why you will get involved with Pure Leverage,
which has Awesome:

 • leadership 
 • Support 
 • compensation plan
 • products that every customer needs!

All for $24.95 per month!!

 

 

All the risk is on Pure Leverage.
„We will give you an unconditional, no questions asked 30 day refund! We don’t want your business if you don’t absolutely LOVE us! Get involved.. try us out today and experience the magic!!”  has written Joel Therien.

 

Comments signed a false email  and that advertise websites will be  removed!
Read the Privacy Policy

Affiliate Program

Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program

Opublikowano Marketing, serwis społecznościowy | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , | 13 komentarzy

Platforma marketingu sieciowego

Marketing sieciowy, networking,  umożliwia rozwój biznesu. Ludzie korzystają  z komunikacji sieciowej w przedsiębiorstwie, między przedsiębiorstwami, w sektorze publicznym,  w różnych społecznościach, w handlu,  między przedsiębiorstwami a konsumentami. Jest on niezbędny do współdziałania, współpracy, informowania, szkolenia, sprzedaży. Według  G.Turniaka. „Jest to po prostu proces zbierania, przechowywania i dystrybuowania informacji ku przedsiębiorcy i wzajemnej korzyści osób w jego sieci”, [1].

Z tej formy łączności korzysta coraz więcej różnych podmiotów.  Jak rosną zapotrzebowania na usługi online, pojawiają się nowe wymagania użytkowników od przedsiębiorstw, punktów usługowych, handlu. Użytkownicy  oczekują więcej możliwości, lepszych usług i treści.

Prof. B.Nogalski stwierdza, że „Kombinacje pojawiających się uwarunkowań (…uwarunkowania determinujące rozwój cywilizacyjny), ich dynamika, skokowość i zachodzące w nich przekształcenia w postaci megatrendów, tworzą nowe wyzwania, którym winny sprostać racjonalnie i sprawnie działające przedsiębiorstwa” [2].

Potrzeba utrzymania sprawnie działajacego przedsiębiorstwa, obecność konkurencji, wymuszają poszukiwania nowych źródeł przychodów, pozyskiwanie nowych pracowników, utrzymanie dotychczasowej bazy klientów i pozyskiwanie nowych klientów.  P. Sagoo  uważa, że „.. jeśli liczysz na klientów aby utrzymać się na powierzchni, Twoją szansą są  oferowane usługi on-line przez serwis internetowy. Jeśli tego nie zrobisz, to w takim razie jest prawdopodobnie coś, co powinieneś wziąć pod uwagę, aby upewnić się, że pozostaniesz w biznesie. To może brzmieć bezdusznie, ale to jest fakt. On-line jest więcej niż dodatkiem  do twojego biznesu.  To  jest niezbędne.” [3].

Tym potrzebom wyszedł  naprzeciw Joel Therien, Prezes GVO (Global Virtual Opportunities) i Twórca platformy Pure Leverage.

Platforma zapewnia tworzenie bezpiecznych środowisk internetowych jakimi są blogi,  wideo, maile,  autoresponer,   wideo-konferencja [4].

Z jednej strony przedsiębiorcy, handlowcy, marketerzy, twórcy,  mogą w  sposób łatwy  informować użytkowników o swoich produktach,  usługach, działaniach czy osiągnięciach. Z drugiej strony, użytkownicy oprócz szybkiej informacji, uzyskują możliwości szybkiej i skutecznej   komunikacji w przeciwną stronę.

Redukcja kosztów jest elementem każdego biznesu. Jednym ze sposobów obniżenia kosztów jest szybsze dotarcie do rynku zbytu,  skuteczniejsze zarządzanie przez bezpośredni kontakt z pracownikami bez odrywania ich od pracy, czy zmuszania do obecności w salach konferencyjnych nieraz znacznie oddalonych od centrum zarządzania. Pokój konferencyjny i wideo email to elementy platformy, które zapewniają  spełnienie tych potrzeb.

Te elementy platformy Pure Leverage mogą być, z powodzeniem, wykorzystane również do  szkolenia na odległość pracowników, czy użytkowników.

Korzystając  z narzędzi platformy Pure Leverage  można zaoszczędzić czas i obniżyć koszty związane z codziennymi zadaniami poprzez automatyzację zarządzania, przesyłania informacji . Niezastąpionym w tym staje się autoresponder,  który umożliwia automatyczne wysyłanie maili do wybranych grup osób w ustalonych terminach.

Z automatyzacją wiąże się system przechwytywania. Daje  on możliwości pozyskania nowych klientów, użytkowników.  Może być elementem kontroli, zbierania informacji od pracowników,  użytkowników. Może być elementem sprawozdawczości.

Platforma Pure Leverage jest swoistym biurem obsługi klienta zapewniającym bezpieczeństwo zasobom informacyjnym i ochronę prywatności obsługiwanych osób.

Blogi i posty, są dodatkowymi elementami tego biura, gdzie można umieszczać informacje dostępne szerszemu ogółowi osób. Można tam publikować np. osiągnięcia firmy, opisy nowych produktów,  terminarze zdarzeń w przyszłości.

Obsługa elementów platformy elementów platformy Pure Leverage jest możliwa przez każdą osobę. Natomiast wykorzystywanie Internetu do prowadzenia dowolnej firmy jest wymogiem do jej rozwoju do konkurowania w dzisiejszym biznesie.

Andrzej  Dusiński

1.G. Turniak: Networking to styl życia, a nie styl pracy. Bankier.pl   2010.0128<
2. B.Nogalski: Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw. Master of Business Administration. Artykuły. 2009, t.17, nr 2.
3. P. Sagoo: How Not to Lose 30% of Your Customers” . Big Idea 2014. LinkedIn. 2013
4. http://www.pureleverage.com/andrzejdusinski/25pure-leverage/

Opublikowano Marketing | Otagowano , , , , , , , , , , , | 24 komentarze

Pure Leverage Platform For Each

 Pure Leverage, what it is?

It’s no secret that Internet Marketing is the new economy, and people are searching it in droves,desperately seeking a solution to a downward economy.

 However, very few people will get the chance to unveil “The Secrets”
 to really making money online successfully.
 
With Pure Leverage, our goal is to educate you on the ins and outs of the Internet Marketing industry, while allowingyou to earn while you learn.
 
Pure Lewerage is an affiliate program that provides each member with an
Internet Marketing „Tools Suite” that allows you to get started in 15 minutes or less,
sharing what you are „Passionate & Knowledgeable” about.
 

Internet Marketing „Tools Suite”

This „Tools Suite” encompasses everything you need to get started 
making money on-line TODAY!
– An Authority Blog (completely set up &  ready for YOU to add YOUR content)
– A full fledged „Turn Key” Autoresponder  so you can follow up with your prospects,  customers and contacts like a pro! 
– Fully Hosted Webinar Software  start broadcasting to the world 24/7,   it’s like having your own TV Station.
– Video Hosting & Recording Software  have your video live with a few clicks  of a mouse.
– Video Email – yep WE Have that too!
 

 The affiliate program

This same blog platform is set up to also market for you to your website visitors, allowing them to learn more about our program through high converting ads that will be housed on your blog.

 

 

 

For any member that joins as a product of your referral, you will get paid very well.
Pure Leverage payout 100% of what each member pays, which can easily add up to

A Very Lucrative Income For You.

How This Benefits You?

#1: You’ll be in the company of Internet Marketing
gurus (we like to say ‚Do’rus, as they are really making
a living on-line) you have access to all their strategies
used to make 5 and 6 figure incomes online. REALLY!
 
#2: You’ll make money despite your lack of knowledge
about the industry by following the lead of various experts
that share their marketing strategies.
 
#3: You get a shortcut to success by not having to do
everything and figure everything out by yourself.
 
#4: You’ll have mentors that can show you the ropes.
 
#5: You can leverage what you learn to begin branding
yourself online, which will help you attract others who
view you as a leader.
 
The benefits of this program are endless. The key is getting started ASAP so you can tap into a network of professionals that want to see you succeed.
 

Start generating 100% commission payouts!

Be Bold, Take Action & Make it Happen,
 
 
 
Comments signed a false email  and that advertise websites will be  removed!

 Read the Privacy Policy

 

PaidVerts

Opublikowano Marketing | Otagowano , , , , , , , , , | 1 272 komentarze

All-In-One Business System

SPECJALNY SYSTEM
zarabiania w Internecie
3, 4-cyfrowych prowizji
z programów partnerskich.

A kto nie chce zarabiać kilka
średnich krajowych z domu???

Każdy kto przystąpi do programu, krok po kroku zapozna się z systemem i jego możliwościami.

Rejestracja w systemie za darmo,
a przy okazji otrzymuje się, również za darmo, wiele pożytecznych informacji.

Pakiet AllinOne Business Systemu   zawiera  m.in.:

 •  Profesjonalną kampanię marketingową
 •  Własną listę adresową!
 • Chroniony hasłem internetowy panel
  zarządzania (można  zarządzać swoim biznesem
  z dowolnego miejsca na świecie… )
 •  Możliwość personalizacji swoich wiadomości
 • Pakiet internetowych narzędzi.

W skład tych  narzędzi wchodzą:
– wielokrotny autoresponder
– gotowe szablony stron przechwytujących<
– pokój webinarowy do testów
– konto hostingowe resellerskie
– video hosting, tzw. Blogger Builder<
– dostęp do szkoleń z Akademii Nowoczesnego Marketingu.
Poza tym: bezpłatny dostęp do zamkniętego Bloga
pełnego szkoleń z eBiznesu gruntowne szkolenie marketingowe.
Darmowa rejestracja tutaj.

System został opracowany i działa na platformie Podstawy Biznesu

Andrzej Dusiński

Opublikowano Marketing | Otagowano , , , , , | 58 komentarzy